ފުވައްމުލަކު ގެ ނަން އެކި އެކި ގޮތްތަކަށް ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. ފުވައްމުލައް ނަމުގެ އަސްލަކީ ކޮބާތޯއެވެ. ބުނޭވޭގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ފެން ފޯއް ރުއްތައް ހެދިފައި ހުރީ ފުވައްމުލަކުގައެވެ. ފުވައްމުލަކު “ވެޑި” ފަހަރު ކޮޅޮބަށް ދަތުރު ކުރި އިރު އެ “ވެޑި” ފަހަރުން ދަތުރު ކުރާ މީހުންނަކީ ވަރަށް ސިންހަޅަ އަށް ދޯޅަ ބަޔަކަށްވި އެވެ. އިގިރޭސީ ބަހުން ކިޔާ BETEL NUT  ނުވަތަ  ARECA NUT އަށް ސިންހަޅާގެ ބަހުން ކިޔަނީ “ޕުވަކު” (PUWAK)… އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ!